Early Agrometeorological Crop Yield Assessment

Front Cover
Food & Agriculture Org., 1986 - 150 pages
Diverse meteorologische en hydrologische meetgegevens en cijfers van gewasopbrengsten uit verschillende landen worden weergegeven en in relatie tot elkaar gebracht om tot richtlijnen voor opbrengstvoorspelling te komen, in het bijzonder voor de ontwikkelingslanden
 

Common terms and phrases

Bibliographic information